Previous
Next

Układanie kostki brukowej

  • Układanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, płyt tarasowych, płyt ażurowych, kratek trawnikowych
  • Układanie krawężników, obrzeży, palisad, murów oporowych
  • Wykonywanie tarasów, schodów, chodników, podjazdów, alejek
  • Wykonywanie nawierzchni EKO tzn. żwirowych i zielonych (trawiastych)
  • Renowacja kostki brukowej oraz jej impregnacja
  • Wykonywanie podbudów pod nawierzchniami z kruszywa i z betonu, utwardzania gruntu
  • Wzmocnienie gruntu
  • Stabilizacja gruntu